SEMICOLON | سمیکالن
قسمت یازدهم؛ رستوران

قسمت یازدهم؛ رستوران

May 1, 2020

قسمت یازدهم؛ رستوران

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت دهم؛ رئیس

قسمت دهم؛ رئیس

April 14, 2020

قسمت دهم؛ رئیس

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت نهم؛ ماموریت

قسمت نهم؛ ماموریت

March 20, 2020

قسمت نهم؛ ماموریت

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت هشتم؛ دوربین

قسمت هشتم؛ دوربین

March 4, 2020

قسمت هشتم؛ دوربین

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت هفتم؛ تحویل

قسمت هفتم؛ تحویل

February 3, 2020

قسمت هفتم؛ تحویل

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی، مرضیه صادقی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت ششم؛ صبحانه

قسمت ششم؛ صبحانه

January 6, 2020

قسمت ششم؛ صبحانه

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی، مرضیه صادقی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت پنجم؛ یلدا

قسمت پنجم؛ یلدا

December 21, 2019

قسمت پنجم؛ یلدا

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، مرضیه صادقی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت چهارم؛ عوضی

قسمت چهارم؛ عوضی

November 16, 2019

قسمت چهارم؛ عوضی

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، مرضیه صادقی

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت سوم؛ میرداماد

قسمت سوم؛ میرداماد

November 1, 2019

قسمت سوم؛ میرداماد

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، مرضیه صادقی

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام

قسمت دوم؛ چهارم شرقی

قسمت دوم؛ چهارم شرقی

October 18, 2019

قسمت دوم؛ چهارم شرقی

نویسنده و گوینده: میثم دهقانی

- برای شنیدن این پادکست حتما از هدفون استفاده کنید
- شنیدن این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود

* در تمامی شبکه‌های اجتماعی سمیکالن را با آی‌دی @semicoloncast دنبال کنید

* موزیک بخش پایانی از قطعه «آسمان هم زمین می‌خورد» گروه چارتار انتخاب شده است.