SEMICOLON | سمیکالن

قسمت اول؛ تهران

October 4, 2019

قسمت اول؛ تهران

نویسنده و گوینده: میثم دهقانی 

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام