SEMICOLON | سمیکالن

قسمت ششم؛ صبحانه

January 6, 2020

قسمت ششم؛ صبحانه

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی، مرضیه صادقی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام