SEMICOLON | سمیکالن

قسمت هشتم؛ دوربین

March 4, 2020

قسمت هشتم؛ دوربین

گوینده: میثم دهقانی

نویسندگان: میثم دهقانی، امیرحسین مستفیضی
تیتراژ: شاهین پژهان

برای حمایت مالی از سمیکالن به صفحه ما در سایت حامی‌باش مراجعه کنید *

 

سمیکالن را دنبال کنید:

توییـــــتر
اینستاگرام
تلگــــرام